forrige                Et terapeutisk forløb kan være:            læs videre 
  • givende - af øget indsigt, viden og forståelse, meningsfuldhed, ro og balance 

  • forløsende - af følelsesmæssig smerte og fysiske spændinger, af blokeret energi

  • transformerende (ændrende) - af tanke-, føle- og handlemønstre, fra negativ energi til positiv energi, fra uhensigtsmæssige (destruktive) til hensigtsmæssige (konstruktive) vaner

  • styrkende - af selvfølelse, selvværd, selvtillid, mod, handlekraft, kontaktevne

  • fremmende - af vækst, kreativitet, glæde, tryghed, håb, trivsel, velbefindende, energi,   kropskontakt, social kontakt, handlekraft

  • skabende - af klarhed i tanke, følelse og handling, fornyet energi, målrettethed, udvidet bevidsthed

  • åbnende - for nye (handle)muligheder, for indre viden, for skjulte ressourcer, for fortrængte følelser og erindringer, for større bevidsthed

  • lindrende  - af følelsesmæssig og fysisk smerte og stress

 

   

Du befinder dig på:  www.psykologdansvarre.dk