forrige      Om det terapeutiske arbejde (fortsat)      læs videre 
 

I den terapeutiske proces tager vi afsæt i dit aktuelle NU - i din og din families aktuelle livssituation.

Hvis det er nødvendigt for, at du kan få mening i det, der sker for dig i øjeblikket, og hvis det er vigtigt for at forstå sammenhængene, trækker vi trådene til fortiden og/eller fremtiden.  Eller måske er det mere rigtigt at sige, at disse tråde trækker sig selv.

Jeg går grundlæggende ud fra, at  den menneskelige krop og psyke udgør en enhed. Mit udgangspunkt er også, at vi hver især - i os selv - rummer alle de informationer, vi har brug for, for at kunne løse vores livs-problemer. Men, da ingen af os kan overskue mønstret på det "sociale kludetæppe", vi selv er vævet (eller viklet) ind i, har vi brug for hjælp og støtte til at skabe det fornødne overblik (for at kunne vikle os ud igen).

Det terapeutiske arbejde går bla. ud på

  • at støtte dig i processen med at hente disse indre informationer

  • at støtte dig i bevidstgørelsen og erkendelsen af mønstre og sammenhænge

  • at hjælpe dig til en bedre kontakt til dine tanker og følelser, din krop og sjæl

  • at hjælpe dig til en bedre kontakt med din kreativitet, dine sociale færdigheder, dine grundlæggende behov, ønsker, forventninger, værdier, styrker, valgmuligheder 

  • at styrke dit personlige mod og din handlekraft til at bruge dette (nye) potentiale.

 forrige

 

 læs videre 

Du befinder dig på:  www.psykologdansvarre.dk