forrige             Om det terapeutiske arbejde            læs videre 
 
Omdrejningspunktet for terapien er dit ønske om forandring:
 
- en anmodning fra din side om hjælp, vejledning og støtte til at forandre noget betydningsfuldt i dit liv  -  selvfølgeligt helst til noget bedre, ikke sandt!
 
 Grundlaget skabes ved, at du støttes til at ændre, flytte, udvide din bevidsthed.
 
Den terapeutiske proces er så at sige en rejse i bevidstheden
- om dit indre og ydre liv -
om dine tanker, dine følelser, din krop, dine handlinger
og dit forhold til dig selv og dine omgivelser.
 
 Kun gennem din bevidsthed om de indre og ydre fænomener, deres sammenhænge og din rolle heri, er du i stand til at orientere dig på ny og træffe nye, bevidste,
mere hensigtsmæssige valg.
 
Målet er - øget velbefindende, et bedre handleberedskab og styrket mod og handlekraft
 
- at skabe større indsigt i og sammenhæng / overensstemmelse imellem
tanke, følelse og handling.
 
- at fjerne de blokeringer, som binder din energi og forhindrer dig i
at udvikle dit virkelige potentiale. 
 
- at støtte dig i at skabe de bedst mulige indre og ydre livsbetingelser,
som fremmer din vækst
i harmoni med din 'indre sandhed', dine inderste, dybeste, sande værdier
og støtte dig i træningen af nye færdigheder.

 forrige

 

 læs videre 

Du befinder dig på:  www.psykologdansvarre.dk