forrige

Rådgivning - terapi - supervision
læs videre 
 

Som det fremgår af overskriften, har jeg forskellige, praktiske måder at hjælpe dig og støtte dig på.
I praksis kan det være svært at skelne mellem de tre former for psykologisk konsultation, og de vil til en vis grad lappe ind over hinanden. Der er dog alligevel en række elementer som gør, at det er kan være på sin plads at skelne mellem dem. I alle tre tilfælde er det bærende element i konsultationen: samtalen.
Det, der derimod kan adskille dem, er form, indhold og dybde.

1) Rådgivning

Som navnet antyder drejer det sig om at give råd. På Psykologisk Klinik kan det dreje sig om praktiske råd, anvisninger og forslag til en ændret praksis i forbindelse med konkrete livssituationer. Det kan dreje sig om dit parforhold, om dit arbejde og karriere, om din fritid, om studieforhold, om din familie; dine forældre, din partner eller dine børn m.fl.  
Tager vi børneopdragelse som eksempel, kan jeg undervejs i et forløb fx foreslå, at familien inddrager deres barn i forberedelsen af måltiderne, og at barnet får medansvar for at rydde op efter måltidet. Desuden at alle bruger tid på at fortælle om dagens begivenheder, mens der spises - og ikke kun på en sådan måde, at barnet føler sig i "forhør", . Rådene kan blive givet for bla. at øge barnets ansvars-
følelse og dets følelse af at tilhøre og være en vigtig del af fællesskabet. 
 
 
Rådgivning gives fortrinsvis i forbindelse med et konkret anliggende, konkrete sager eller episoder.  

2) Terapi

Terapi går dybere. Her vil der være tale om, at vi arbejder os ind på, hvordan din livssituation former sig og påvirker dig på et dybere bevidsthedplan, og hvad der tilskynder dig til at handle, som du gør. Her arbejder vi med begreberne bevidsthed, opmærksomhed, valg, mod og ansvar. Samtalen suppleres her af opmærksomhed på kroppen og dens spontane fysiske og følelsesmæssige reaktioner.  
Personlig udvikling, parterapi og krisestøtte befinder sig i denne kategori.  
Terapien vil både være støttende, konfronterende, udfordrende, transformerende og lærerig.  

3) Supervision

Supervisionen har i forhold til rådgivningen et mere bredt og overordnet sigte. Der er her tale om et mere formaliseret, aftalt terapeutisk samarbejde omkring fx din familiemæssige situation, din profession, din børneopdragelse eller andet. Samarbejdet strækker sig over et nærmere aftalt tidsforløb. Der aftales et forløb med fastlagte mødedage, og der arbejdes med de temaer, som er familiemæssigt, professionelt og personligt aktuelle. Her er fokus på udviklingen af dine evner og færdigheder som familiemenneske eller fagpersonlighed, ligesom der vil være tale om en mere generel personlighedsudvikling.  

Den terapeutiske proces sigter mod:

  • at bevidstgøre dig omkring dine handlemæssige og følelsesmæssige mønstre

  • at støtte dig i at erkende din egen tanke-, føle- og handlestil

  • at samarbejde med dig om nye måder at tænke og handle på

  • at støtte din skelneevne bla. i forbindelse med ansvarsfordeling

  • at understøtte dit mod til at handle

  • at træne en række nye færdigheder

 
forrige

læs videre  

Du befinder dig på:  www.psykologdansvarre.dk