tilbage

Citater til eftertanke

forrige
 
Der er i tidens løb sagt og skrevet en masse kloge og lærerige ord om det at være menne-ske - kortere eller længere sentenser, som afspejler sund fornuft, undertiden dyb indsigt, visdom og menneskekundskab. Her har jeg samlet et lille udpluk, som selvfølgelig er udvalgt, fordi de harmonerer med min måde at tænke om livet, verden og mennesket på.
Der vil med jævne mellemrum blive føjet nye til.
1

"Følg de mennesker,
der søger sandheden,
flygt fra dem,
der har fundet den."

Václav Havel

2

"Life is, what is happening to you,
while you are busy making other plans!"

John Lennon

3

"Fortæl mig ... jeg glemmer.
Vis mig ... jeg husker.
Inddrag mig ... jeg forstår."

Kinesisk ordsprog

4

"Den, der tror
han er færdiguddannet
er ikke uddannet,
- men færdig."

Kinesisk ordsprog

5

"Problemer er muligheder i arbejdstøj."

Henry Kaiser

6

"Jeg er ikke mere så ung,
at jeg ved alting."

Oscar Wilde (1856-1900)

7

"De, der ser en forskel mellem sjæl og legeme,
ejer ingen af delene."

Oscar Wilde (1856-1900)

8

"Latter har ingen udenlandsk accent."

Paul Lowney

9

"Når jeg gør mig til fortaler for en åndelig revolution, 
er det således ikke en religiøs revolution jeg mener. 
Jeg hentyder heller ikke til en måde at leve på,
der på nogen måde er verdensfjern,
og da slet ikke noget magisk eller mystisk.
Det er snarere en opfordring
til en radikal nyorientering
væk fra vores vanemæssige egeninteresse
mod omsorg for det bredere fællesskab af levende væsener
vi er forbundet med,
og for adfærd
der tager højde for andres interesser
foruden vores egne.
Hvis vi virkelig ønsker lykke,
må vi se i øjnene
at det sker ved
at vise andre mennesker omsorg.
Derfor bør vi ikke glemme
andre levende væseners velfærd."

Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama

10

"Selvom vi ikke hengiver os til åndelig eller religiøs praksis,
vil vi kunne leve fredfyldt og harmonisk,
forudsat at vi forstår
at vi er nødt til at leve i indbyrdes afhængighed.
Vi er sociale dyr,
og det er umuligt for os
at leve et isoleret liv
uden afhængighed af andre mennesker
eller andre levende væsener"

Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama

11

"Det grundlæggende formål med uddannelse er
fx at opnå lykke og undgå lidelse.
Mennesker kæmper sig igennem uddannelsesprocessen
for at blive i stand til at leve
et succesfuldt og meningsfuldt liv.
Ved hjælp af uddannelse
kan vi opnå større lykke og mindre lidelse.
Uddannelsen kan have forskellige former;
én ting som imidlertid er fælles for dem alle, er

at deres grundlæggende intention er

at medvirke til at træne og forme sindet.
Sindet har magt over krop og tale,
og derfor må enhver træning af krop og tale
begynde med sindet."

Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama

12

"At fælde domme over andre
er fremmedgjorte udtryk
for vores egne udækkede behov."

Marshall B. Rosenberg: Ikke voldelig kommunikation: "girafsprog", 1998, Borgen, 1999, s.69

13

"IVK øger vores bevidsthed om
at det andre siger og gør
kan være en stimulus,
men aldrig årsagen til vores følelser.
Vi ser
at vores følelser er en følge af den måde
hvorpå vi vælger at opfatte det
andre siger og gør,
og en følge af de bestemte behov og forventninger
vi har på det pågældende tidspunkt."

Marshall B. Rosenberg: Ikke voldelig kommunikation: "girafsprog", 1998, Borgen, 1999, s.65

14

"Vær tålmodig med alt det,
der ligger uløst i dit hjerte,
og forsøg at elske selve spørgsmålene.
Søg ikke efter svar, som ikke kan gives,
for du ville ikke være i stand til at leve med dem,
og pointen er netop at leve alting ud.
Lev spørgsmålene ud nu,
og måske vil du en dag uden at vide det
leve dig ind i svarene."

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

15

"En vane har lange rødder."

Ordsprog

16

"Der findes intet så sjældent,
som et helt og holdent ondt menneske,
- det skulle da lige være
et helt og holdent godt."

Denis Diderot

17

"Man kan ikke være forsigtig nok
i valget af sine forældre."

Henrik Pontoppidan

18

"Når man bliver midaldrende
begynder en smal talje
og en bred hukommelse
- at skifte plads."

Glenn Dorenbush

19

"Den, der pønser på hævn,
holder sine egne sår friske."

Francis Bacon

20

"Gud giver os nødderne,
men han knækker dem ikke for os."

H.C. Andersen

21

"Tænd hellere et lys,
end at klage over mørket."

Kinesisk ordsprog

22

"En mand med et ur ved,
hvad klokken er.
En mand med to ure,
kan aldrig være sikker."

John Peer

23

"En stor mand er han,
som ikke har tabt sit barnehjerte."

Lao Tse

24

"Hele livet opleves på ny i barnet.
Nu forstår man også bedre sit eget liv."

 Søren Kierkegaard

25

"Man kan ikke - virkelig -
omfavne et andet menneske
uden i et eller andet omfang
at omfavne (eller favne)
- sig selv."

 Dan Svarre, psykolog og forfatter

26

"Mennesket er født socialt,
i relation til andre,
med andres blik på sig.
Vi er ikke født som uafhængige,
isolerede Robinson Cruso'er på en øde ø.
Vi er født ind i et fællesskab,
rent biologisk.
Vi er frugten af to menneskers møde.
Vi er udviklet i og af et fællesskab.
Vi har egenskaber rettet mod andre
som en del af vores biologiske konstitution."

Tor Nørretranders, Det generøse menneske, People'sPress, 2002, s.135

27

"Den seksuelle udvælgelse handler om
at gøre indtryk på det andet køn.
Allerede derved er en hel stribe af vore egenskaber
skabt i relation til andre,
udviklet gennem relationen til en anden.
Mennesket er i bund og grund socialt
og forholder sig til andres oplevelse af verden.
Det handler ikke bare om overlevelse,
det handler også om oplevelse
- af andre."

Tor Nørretranders, Det generøse menneske, People'sPress, 2002, s.135

28

"Seksuel udvælgelse fungerer 
som et filter gennem generationerne.
Nogle bliver udvalgt og reproduceret
andre ikke eller ikke i samme grad.
Hvis filteret handler om at udvælge partnere
med venlige, hjælpsomme, indfølende og generøse egenskaber,
ja, så ender menneskeheden
- hvis disse egenskaber er bare i nogen grad arvelige -
med især at bestå af
venlige, hjælpsomme indfølende og generøse.
Så enkelt er det.
Så godt kan det gå."

Tor Nørretranders, Det generøse menneske, People'sPress, 2002, s.136

29

"(...) der findes en lovmæssighed 
der knytter gensidigheden og generøsiteten sammen
 ved at fortælle,
at jo mere man giver,
des mere får man igen.
Ikke lige med det samme,
ikke altid af den samme,
ikke altid overhovedet.
men alligevel,
dybest set
når det store regnebræt engang gøres op:
Du får, hvad du giver.
En lov vi kan kalde for kærlighedens lov."

Tor Nørretranders, Det generøse menneske, People'sPress, 2002, s.143

30

"And in the end
the love you take
is equal to
the love you make."

The Beatles Abbey Road, 1969

31

"Åbenhed er en overlegen strategi. 
Vi kender det fra vores eget liv,
hvor åben udveksling med andre mennesker
er vejen
til at skabe et stabilt mentalt liv indeni.
Hvis man aldrig deler sine tanker og følelser
med andre,
bliver man let offer
for spøgelser og paranoia."

Tor Nørretranders, Det generøse menneske, People'sPress, 2002, s. 239

32

"Vi er lamper,
og at brænde er det,
vi kalder liv.
Er iltforrådet tømt, går lampen ud.
Det eneste, vi kan gøre,
er at holde lampen ren."

Svami Vivekananda (1861-1902)

33

"(...) vi er tilbøjelige til
at lede efter objektive svar,
når vi har mest brug for at finde de subjektive.
Vi opsøger eksperter,
når vi ikke kan finde os selv.
Det er der ikke noget i vejen med,
så længe vi ikke kopierer dem,
men lader os inspirere af dem."

Jesper Juul: Smil vi skal spise - børnefamiliens måltider. Apostrof, 2000, s. 103

34

"Voldens største svaghed er,
at den er en nedadgående spiral,
som avler netop det,
den søger at ødelægge.
I stedet for at formindske ondskab
mangedobler den det.
Med vold kan du måske myrde en løgner,
men du kan ikke myrde løgnen
eller skabe sandheden.
Med vold kan du måske myrde en hader,
men du myrder ikke hadet.
Faktisk forøger volden bare hadet.
Sådan fortsætter det.
At gengælde vold med vold
mangedobler vold
og føjer yderligere mørke til en nat,
som allerede er blottet for stjerner.
Mørke kan ikke fordrive mørke.
Kun lys kan det.
Had kan ikke fordrive had.
Kun kærlighed kan det."

Martin Luther King, borgerrettighedsforkæmper

35

"Vores følelser
har deres egen form for bevidsthed,
som - helt uafhængig af den tænkende hjerne -
kan rumme meninger."

Daniel Goleman, Følelsernes intelligens, Borgen, 1997, s. 41

36

"Kun det,
der er frugtbart,
er også sandt."

Johan Wolfgang Goethe (1749 - 1832)

37

"En falsk lære
lader sig ikke gendrive (modbevise, red.),
for den hviler jo på den overbevisning,
at det forkerte er sandt."

Johan Wolfgang Goethe (1749 - 1832)

38

"Lev altid i sandheden.
Vær varsom med at give dit ord,
men når det er givet
så hold det for enhver pris.
Hvor der er sandhed, er der sejr."

J. Donald Walters, Hemmeligheder for mænd. SphinX Forlag, 1996, Dag 8

39

"Vær ikke ubøjelig i din logik,
for logik er kun en af vejene
til sandheden,
og sandheden selv står altid
over logikken.
Lad dig ikke overtale
af fornuften alene.
Hvis fornuften skal være din ven,
må den ledes af intuition."

J. Donald Walters, Hemmeligheder for mænd. SphinX Forlag, 1996, Dag 12

40

"Vær upartisk i enhver diskussion.
Lad sandhed være din ledetråd,
ikke ønsket om at vinde.
Opfat hellere sandheden selv
som den eneste sejr
der er værd at vinde."

J. Donald Walters, Hemmeligheder for mænd. SphinX Forlag, 1996, Dag 15

41

"Misbrug er fejlernæring
af følelsesmæssige behov."

ukendt

42

43

"Bag ethvert videnskabeligt fremskridt
er der altid en matrix,
et uudforsket bjerg,
som de nye, ufuldkomne svar
er mejslet ud af.
Men den sultne, overbefolkede, syge,
ambitiøse og konkurrencebetonede verden
vil ikke vente, siges det,
til vi véd mere.
Den må fare ind,
hvor engle ej tør træde."

Mary Catherine & Gregory Bateson, Hvor engle ej tør træde. På vej mod en erkendelsesteori om det hellige. Rosinante Munksgaard, 1990, s. 23

44

"Når vi mister et menneske,
vi elsker,
forvandler kærligheden sig
til sorg."

sognepræst Lars Tjalve ved en begravelseshøjtidelighed januar 2004

45

"Det vigtigste er ikke
aldrig at falde
men at kunne rejse sig
efter hvert fald."

kinesisk ordsprog

46

"Da sagde Almitra: Tal til os om kærlighed.

Og han løftede sit hoved og så ud over folkeskaren,
medens stilheden sænkede sig over den.
Og med kraftfuld røst begyndte han at tale:
Når kærligheden kalder jer, følg den,
er dens vej end stejl og stenet.
Og favnes I af dens vinger,
da giv jer hen til den,
skulle I end såres af det sværd,
som er skjult i dens svingfjer
Og når den taler til jer, tro den,
om end dens røst skulle sønderrive jeres drømme,
som nordenvinden forøder havens blomster.
Thi, ligesom kærligheden kroner jer,
skal den også korsfæste jer.
Ligesom den øger jeres vækst,
skal den også sørge for jeres beskæring.
Ligesom den hæver jer til jert højeste
og kærtegner jeres spædeste kviste,
der sitrende strækker sig mod solen,
således skal den også nedstige til jeres rod
og ruske dens klamrende fæste i dybet.
Som markens neg sanker den jer til sig.
Den tærsker jer for at gøre jer nøgne.
Den sigter jer for at rense jer for avner.
Den kværner jer til hvidhed.
Den ælter jer, til I er smidige,
og da overlader den jer til sin hellige ild,
at I kan blive helligt brød til Guds hellige gæstebud.
Alt dette skal kærligheden gøre imod jer,
at I må kende hjertets hemmeligheder og ved dette kendskab
blive en del af livets hjerte.
Men dersom I af angst kun vil søge kærlighedens fred
og kærlighedens glæder,
da er det bedre for jer, om I dækker jeres nøgenhed
og begiver jer bort fra kærlighedens tærskelo,
til den uomskiftelighedens verden,
hvor I skal le, men ikke af jeres latter,
og græde, men ikke af jeres tårer.
Kærligheden giver intet andet end sig selv
og tager kun fra sig selv.
Kærligheden besidder ikke og vil ikke besiddes;
thi for kærligheden er kærlighed alt.
Når I er opfyldt af kærlighed, sig da ikke:
"Gud har taget bolig i vort hjerte":
men snarere skal I sige:
"Vi dvæler i Guds hjerte".
Og tro ikke, I kan bestemme kærlighedens kurs;
thi dersom kærligheden finder jer værdige,
skal den bestemme jeres kurs.
Kærligheden har intet andet begær end at opfylde sig selv.
Men dersom I elsker og dog må begære,
lad da jeres begær være disse:
At opløses og blive som en rislende bæk, der synger sin sang til natten;
at erkende den alt for store følsomheds smerte;
at såres af jeres egen indsigt i kærligheden;
og at udgyde jert blod modstandsløst og med fryd.
At vågne ved morgengry med et bevinget hjerte
og med taksigelse for en ny dag at leve i kærlighed.
At hvile i middagstimen og åbne sindet mod kærlighedens højder;
at vende hjem ved aften opfyldt af taknemmelighed,
og da at overgive jer til søvnen med en lovsang på læberne
og en bøn til den elskede i hjertet."

Kahlil Gibran "Profeten"

47

"Man kan ikke vide,
hvad vej man skal gå,
hvis man ikke ved hvad vej,
 man vender."

kinesisk ordsprog

48

"Det er igennem
den dybe erkendelse
af vores reelle sårbarhed,
at vi finder vores sande styrke.
"

Dan Svarre, psykolog og forfatter

49

"Den enkelte har aldrig
med et andet menneske at gøre
uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.
 Det kan være meget lidt,
en forbigående stemning,
en oplagthed, man får til at visne,
eller som man vækker,
en lede man uddyber eller hæver.
Men det kan også være forfærdende meget,
så det simpelthen står til den enkelte,
om den andens liv lykkes eller ej."

K. E. Løgstrup, Den etiske fordring. (1956) Gyldendal, 1991, s. 25

50

"Så vist som et menneske med den tillid,
det viser eller begærer,
giver mer eller mindre af sit liv i den andens hånd,
så vist hører fordringen om
at tage vare på det liv med til vor tilværelse
sådan som den nu engang er.
Hvor meget eller hvor lidt
der står på spil for et menneske
i den tillid, det viser,
er selvsagt uhyre forskelligt.
Det beror på mange forskellige faktorer,
på den enkeltes psykiske konstitution og øjeblikkelige befindende,
på situationen, der ikke mindst er bestemt af, hvem og hvordan den anden er.
Men hvorom alting er, betyder det,
at der i et hvilket som helst møde mellem mennesker
ligger en uudtalt fordring,
uanset under hvilke omstændigheder mødet finder sted
og hvilken karakter det har.
På hvor mangfoldig vis kommunikationen mellem os end kan arte sig,
den består altid i at vove sig frem for at blive imødekommet.
Det er nerven i det etiske livs grundfænomen."

K. E. Løgstrup, Den etiske fordring. (1956) Gyldendal, 1991, s. 27

51

"... vi er hinandens verden og hinandens skæbne."

K. E. Løgstrup, Den etiske fordring. (1956) Gyldendal, 1991, s. 25f.

52

"Intet menneske
må bruge et andet menneske
udelukkende til sit eget formål."

Frit efter (red.) K. E. Løgstrup, Den etiske fordring. (1956) Gyldendal, 1991

53

"Der er ingen vej til glæde.
Glæde er vejen."

Buddha

54

55

"Det er lettere at kæmpe for sine principper
end at leve op til dem."

Alfred Adler

56

"Krige affødes af uerkendt frygt
forklædt som mod.
Krige er det modsatte af kærlighed."

Susanne Brøgger

57

"Magt handler i sin grundform om
'at magte', at kunne, at mestre.
Udøvet overmagt har sit udspring i afmagt.
Overmagt er overkompenseret afmagt."

Dan Svarre, psykolog og forfatter

58

"... nuet kan ændre fortiden."

Daniel Stern, De nuværende øjeblikke. Artikel i Psykolog Nyt (3) 11.2.2005, s. 5

59

"Via det, der kaldes erindringskontekst,
udvælges erindringsbrudstykker,
som for det meste sættes sammen på en lidt anderledes måde,
end det egentlig skete.
Og dette kan opfattes som egentlig erindring,
for erindringers opgave er
at hjælpe et menneske til at kunne handle i nuet."

Daniel Stern, De nuværende øjeblikke. Artikel i Psykolog Nyt (3) 11.2.2005, s. 5

60

"Så det, man i bund og grund gør, er
at kunne huske nuet og ikke fortiden.
Man bruger fortiden til at genkende nuet
og til at kunne tilpasse sig det."

Daniel Stern, De nuværende øjeblikke. Artikel i Psykolog Nyt (3) 11.2.2005, s. 5

61

"I traditionelle psykologiske teorier som fx psykoanalyse
var man meget mere opmærksom på,
at fortiden ændrer nuet.
I dag ser vi det også omvendt,
altså at både fortid og nuet kan virke gensidigt forandrende.
Jeg synes det er meningsløst at påstå,
at denne form for tid er mere vigtig end den anden,
hvad forandring angår.
Jeg tror, at nuet nogle gange ændrer fortiden mere
end den omvendte vej - og andre gange ikke.
Men det bliver et meget mere interessant samspil,
end hvis man kun tænker i én tidslig retning."

Daniel Stern, De nuværende øjeblikke. Artikel i Psykolog Nyt (3) 11.2.2005, s. 5

62

"Mod bygger på en tillid,
der kommer indefra,
og som er der
trods ydre omstændigheder."

Lars Harrekilde, Hjertets mod. Artikel i Nyt Aspekt nr. 3, maj-juni 2005, s. 22

63

"Husk,
at Vorherre, tiden og naturen
er de store læger.
Lægens pligt er at holde patienten i godt humør,
mens disse tre store læger
sørger for helbredelsen."

'Radiodoktoren' Carsten Vagn Hansen,
Bilen, bøgerne og nuet. Artikel i Nyt Aspekt nr. 3, maj-juni 2005, s. 11

64

"Viden er magt
og bør deles med andre.
Jeg synes,
man har pligt til at dele
sin viden med andre ..."

'Radiodoktoren' Carsten Vagn Hansen,
Bilen, bøgerne og nuet. Artikel i Nyt Aspekt nr. 3, maj-juni 2005, s. 10

65

"Læg mærke til,
hvad du har det godt med,
og opsøg det, så tit som muligt.
Mange går alt for meget op i,
hvad de har det dårligt med.."

'Radiodoktoren' Carsten Vagn Hansen,
Bilen, bøgerne og nuet. Artikel i Nyt Aspekt nr. 3, maj-juni 2005, s. 11

66

"Medfølelsens nære fjende
er medlidenheden.
"

Buddha

67

"Der er nok at være deprimeret over,
så hvis man ikke er deprimeret,"
er det ens egen skyld.
"

Storm P.

68

"Stik imod hvad man skulle forvente,
kan man ikke gavne sig selv
uden at gavne andre.
Hvad enten vi vil eller ej,
står vi i forbindelse med hinanden
alle sammen,
og det er umuligt
kun at tage vare på sin egen lykke.
"

Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama

69

"Her 'headhunter' jeg ikke mine medarbejdere,
jeg 'hearthunter' dem.
"

Thyra Frank - leder at plejehjemmet Lotte på Frederiksberg. Dec. 2005

70

"Magt kan kun bruges til én ting,
og det er:
At dele ud af."

Dan Svarre, psykolog og forfatter

71

"Mennesker med et højt selvværd
er mest tilbøjelige til at dele ud
af den magt, de har. "

Dan Svarre, psykolog og forfatter

72
73


"At lave en primitiv filosofi
med båse, som menskene inddeles i,
er en fejl, hvoraf alle folk lider.
Men vi er nogen stykker,
som kun kan forstå
Én måde at inddele menskene på:
Man skal dele dem i individer.
 

Piet Hein

74


”For en der føler sig forkert,
grim og ond,
kan det være nærliggende
at bekræfte det grimme og onde
i mødet med andre.
Og dog er det
i mødet med andre
at håbet om forandring ligger."
 

Anders Nyman, Olof Risberg, Börje Svensson: Unge seksuelle krænkere. Om overgreb og
                                                                      behandling,
Hans Reitzels Forlag, 2003, bagsiden

75


"Et møde mellem mennesker vækker følelser
- behagelige, ubehagelige, modstridende følelser.
Følelser kan være højst forståelige og tydelige,
som bliver siddende og føles i hele kroppen,
eller som er mere flygtigt antydende,
kun strejfer os og knap nok mærkes.
Denne strøm af følelser er hele tiden nærværende,
og det er ikke noget vi er herre over.
Det vi derimod er herre over,
er vores måde at nærme os dem på."
 

 Anders Nyman, Olof Risberg, Börje Svensson: Unge seksuelle krænkere. Om overgreb og
                                                                          behandling,
Hans Reitzels Forlag, 2003, s. 136

76


"Min intuition har aldrig taget fejl, men det har jeg."
 

Morten Sabroe, forfatter

77


"Du kan ikke støtte dit barn til et højere selvværd end dit eget.
Dertil er dit eget eksempel for stærkt."

 

Dan Svarre, psykolog og forfatter

78


 

79

"Hvis du ikke skifter retning,
så ender du dér,
hvor du er på vej hen."

Gl. kinesisk ordsprogl

80


En cherokee-indianer fortalte sine børnebørn:

"I ethvert liv er der en frygtelig kamp mellem to ulve.

Den ene er ond:

Frygt, vrede, misundelse, grådighed,
arrogance, selvmedlidenhed, nag og bedrag.


Den anden er god:

Glæde, ydmyghed, tillid, gavmildhed,
sandhed, blidhed og medfølelse

 
Et af børnene spurgte:

"Bedstefar, ... hvilken ulv vinder?"

Den gamle indianer så ham i øjnene og svarede:
 
"Den, du fodrer."

 

 

81

"En diagnose
er en vifte af symptomer
og ikke en iboende sygdomsenhed i patienten.
Det har nogle psykologer misforstået,
og så sker det,
at de kommer til at behandle patienten,
som havde patienten en sygdom,
der skal elimineres.
Lad os for eksempel sige, at vi havde en patient,
der lider af depressioner
og vedvarende får både psykoterapi og medicinsk behandling,
men uden effekt
på de depressive symptomer.
Efter seks år
finder man pludseligt ud af
at der er noget helt galt i patientens familieforhold.
Det øjeblik,
der bliver taget hånd om familieproblemerne,
forsvinder symptomerne.
Så at tro,
at en depression
altid skyldes et intrapsykisk problem
eller en biologisk ubalance,
er fuldstændig håbløst.
De samme symptomer
kan være udtryk for,
både noget
biologisk,
socialt
og psykologisk (...)"

Klaus Pedersen, formand for Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer,
i Psykologernes fagmagasin, P, nr. 5, 2020
, s.16-17

 
 
tilbage  
Du befinder dig på:  www.psykologdansvarre.dk