forrige     Generelt om psykologisk rådgivning og terapi    læs videre

 

   

Tidligere tiders opfattelse af, at man absolut skal "fejle noget", være syg eller være i dyb krise for at opsøge en psykolog, er heldigvis ændret. I dag vælger flere og flere også at kontakte psykologen, fordi de ikke vil nøjes ... - nøjes med det næstbedste, nøjes med at have det halvgodt eller halvskidt.    
Mange ser i dag psykologen som en sparringspartner og terapien som en  mulighed for udvikling:   

  • af sine iboende evner og potentialer

  • af øget livskvalitet og velbefindende

  • af dybere og dybere kontakt til sine følelser, ønsker og indre værdier

  • af kontakten med den indre sandhed

Ingen mennesker  er i stand til at overskue deres egen livssituation på alle planer eller at overskue samspillet i egen familie, vennekreds eller kreds af kolleger. Vi har brug for andre mennesker til at "spejle" os, så autentisk, ægte, sandfærdigt som muligt. Nogle af os er så heldige at have familie eller venner, som har overblik, overskud, lyst, interesse og tid til at støtte os i denne evigt tilbagevendende proces. Andre er knap så privilegerede eller vælger slet og ret at gå til fagmanden for at sikre sig den nødvendige tid, det nødvendige engagement og det bedst mulige, kvalificerede med-, mod- og samspil. 

 

forrige 

 

læs videre

 

Du befinder dig på:  www.psykologdansvarre.dk