Forældrerådgivning
 

Forældrerådgivningen koncentrerer sig om forældre/barn relationen. En af de mest betydningsfulde relationer, vi kan indgå i, - og samtidig en af de sværeste at håndtere. Vi ved det godt, men mærker det som regel først for alvor, når det går skævt - eller ikke så godt, som vi havde håbet, forventet eller planlagt.

Som moderne forældre er vi ikke stillet overfor nogen let opgave. Den hektiske informationstidsalder, vi lever i, er mere og mere tidspresset og mere kompleks og sværere at forholde sig til end nogensinde før. Som både voksen og barn er vi i dag stillet overfor næsten uanede valgmuligheder. Det gør os usikre, mest på grund af alt det, vi dermed må vælge fra. Usikkerheden og forvirringen kan gribe os alle - både nybagte forældrepar og forældre med mindre eller større (ja, sågar voksne) børn. 
 
Moderne børneopdragelse er et større og mere kompliceret område end nogensinde før.

Mange forældre føler sig i dag frustrerede, rådvilde eller magtesløse i forhold til deres børn eller unge. Til gengæld er der en større bevidsthed og åbenhed omkring det end tidligere og en lyst og vilje til at gøre noget ved sagerne.

Forældrerådgivningen er etableret for at imødekomme et stadigt stigende behov hos forældre for at få hjælp og støtte samt viden- og erfaringsudveksling i forbindelse med deres børneopdragelse. Forældrerådgivningen lægger op til en tidlig indsats - inden tingene kører helt skævt.  
 
 

 

Du befinder dig på:  www.psykologdansvarre.dk